Wstęp

Podstawą istnienia firmy jest sprzedaż produktów lub usług, a jednym z najistotniejszych działań wsparcia działu sprzedaży są działania marketingowe. W większości firm, bez względu na wielkość, są one ignorowane i nie przywiązuje się do nich takiego znaczenia, na jakie zasługują. W każdej firmie zakres działań jest uzależniony od budżetu, potrzeb oraz wizji Zarządu. Często działania marketingowe nie są doceniane i w czasach kryzysu budżet marketingowy jest redukowany w pierwszej kolejności.

Niewiele firm korzysta z usług profesjonalnych agencji uważając, że dział marketingu jest wystarczający. Natomiast największe światowe firmy jak P&G, NIKE czy Unilever, sprzedający swoje towary, poświęcają temu największą uwagę, a marketing w ich przypadku odgrywa kluczową rolę. Klub Dyrektorów marketingu, skupiający ekspertów w tej dziedzinie postanowił przybliżyć Państwu mechanizmy działań marketingowych oraz pokazać aktualne możliwości w obszarach zarządzania polityką marketingową w przedsiębiorstwie. Postaramy się przybliżyć problematykę i pokazać jak bezpiecznie radzić sobie w nietypowych sytuacjach.

Specjalnie przygotowany program obejmuje sesje poradnicze prowadzone przez ekspertów, ilustrowane konkretnymi przykładami i warsztaty prowadzone przez doświadczonych doradców z wieloletnią praktyką marketingową.

Temat prowadzonych sympozjów ściśle nawiązuje do założeń Klubu Dyrektorów Marketingu, którego celem jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania wysokich standardów marketingu i reklamy w Polsce.

Sympozjum kierowane jest w głównej mierze do pracowników działów marketingu na wszystkich szczeblach. Paneliści podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji skutecznych działań marketingowych oraz wezmą udział w wolnej dyskusji wspólnie z uczestnikami.

Planowane sympozja w ramach Marketing & Sprzedaż Roadshow:
 • Łódź,
 • Olsztyn,
 • Lublin,
 • Poznań,
 • Katowice,
 • Wrocław,
 • Trójmiasto,
 • Szczecin,
 • Bydgoszcz,
 • Tychy,
 • Rzeszów,
 • Warszawa.
Szczegółowy scenariusz spotkań zostanie przesłany do uczestników.
Organizator
ABK Grupa ABK Sport
Partnerzy
Kompania Piwowarska
Muzeum Sportu i Turystyki
BiznasPolska.pl
Świat Elit
Klub Dyrektorów Marketingu został utworzony na bazie konkursu „Idea Awards”. W pierwszej kolejności zaproszenie do udziału zostało wysłane do jurorów konkursu oraz osób związanych z szeroko pojętym marketingiem.

KDM to nieformalna organizacja skupiająca osoby pracujące w działach marketingu wiodących przedsiębiorstw, zajmujących kluczowe stanowiska Dyrektorów Marketingu, Komunikacji Marketingowej, PR, Eventów i innych związanych z całokształtem działalności promocji i reklamy. Celem klubu jest skupienie osób o tych samych zainteresowaniach zawodowych, wymiana myśli, wiadomości, poznanie nowych osób, samokształcenie itp. Członkowie klubu nie wypełniają ankiet, nie ponoszą opłat członkowskich, nie mają obowiązków statutowych lecz znajdują się w elitarnym gronie osób kształtującym polską politykę reklamową i marketingową. Każdy wnosi do klubu swoją wiedzę i doświadczenia, którym jest gotów podzielić się z innymi.

Spotkania w ramach Klubu odbywają się cyklicznie, podczas których organizowane są wystąpienia wybranych osób na ustalone tematy kolejnych spotkań oraz prowadzona jest dyskusja pomiędzy uczestnikami.
ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.