Rejestracja

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego z danymi do wystawienia faktury VAT: AkademiaKDM-formularz.doc na adres: biuro@abkgrupa.pl, z zaznaczeniem miasta sympozjum, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Regulamin udziału w wydarzeniu
  1. Koszt udziału w Akademii wynosi 650,00 zł. netto + 23 % VAT od osoby. Obowiązuje 10% zniżki za każdą kolejną osobę z tej samej firmy. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe.
  2. Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia faksem lub pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą a organizatorem.
  3. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać najpóźniej do 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Liczba miejsc ograniczona, o udziale w Akademii decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wpłaty za udział prosimy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa. Wpłaty należy dokonać na konto nr: 14 1030 0019 0109 8532 0001 6975, Grupa ABK Roman Fedorczuk, ul. Bogusławskiego 19 lok. 95, 01-923 Warszawa, Numer NIP: 526-247-35-35. Po otrzymaniu wpłaty organizator wystawi fakturę VAT.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia zgłaszającemu nie przysługuje zwrot kosztów udziału w Akademii.
  6. Informacje o rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej.
  7. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
  8. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy, po wcześniejszym poinformowaniu organizatora o zmianie.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa sie wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora uczestnikom przysługuje zwrot kosztów udziału.
W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt: biuro@abkgrupa.pl.
Organizator
ABK Grupa ABK Sport
Partnerzy
Kompania Piwowarska
Muzeum Sportu i Turystyki
BiznasPolska.pl
Świat Elit
Klub Dyrektorów Marketingu został utworzony na bazie konkursu „Idea Awards”. W pierwszej kolejności zaproszenie do udziału zostało wysłane do jurorów konkursu oraz osób związanych z szeroko pojętym marketingiem.

KDM to nieformalna organizacja skupiająca osoby pracujące w działach marketingu wiodących przedsiębiorstw, zajmujących kluczowe stanowiska Dyrektorów Marketingu, Komunikacji Marketingowej, PR, Eventów i innych związanych z całokształtem działalności promocji i reklamy. Celem klubu jest skupienie osób o tych samych zainteresowaniach zawodowych, wymiana myśli, wiadomości, poznanie nowych osób, samokształcenie itp. Członkowie klubu nie wypełniają ankiet, nie ponoszą opłat członkowskich, nie mają obowiązków statutowych lecz znajdują się w elitarnym gronie osób kształtującym polską politykę reklamową i marketingową. Każdy wnosi do klubu swoją wiedzę i doświadczenia, którym jest gotów podzielić się z innymi.

Spotkania w ramach Klubu odbywają się cyklicznie, podczas których organizowane są wystąpienia wybranych osób na ustalone tematy kolejnych spotkań oraz prowadzona jest dyskusja pomiędzy uczestnikami.
ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.